Primaire tabs

De simulatie van de theoretische verblijfsduren in real time via het web
Présentation globale

DSJ.web

VLD.Web heeft als hoofddoel om in blik te zetten:

 • de werkelijke verblijfsduur van uw patiënten,
 • en de duur die theoretisch door hun geneeskundige profielen (M.Z.G.) wordt gerechtvaardigd .

Aldus maakt VLD.Web het mogelijk om het verschil tussen de duur van het theoretisch verblijf van elke patiënt en zijn werkelijke aanwezigheidstijd in de instelling te meten en te anticiperen.

Onze prioriteit is dus het optimaliseren van uw ziekenhuiscapaciteiten dankzij de simulatie, in real time, van de theoretische verblijfsduren, rekening houdend met:

 • de opnames redenen van de patiënten,
 • hun geneeskundige evolutie tijdens het verblijf.

De onmiddellijke impacten

 • Het werk op de huidige en updateable gegevens in functie van de evolutie van de patiënt
 • De opvolging van de patiënten volgens verschillende filters die als "favorieten" kunnen opgeslagen worden
 • Een simulatie van de verblijfsduren eventueel rekening houdend met de specifieke situaties van uw patiënt
 • De raadpleging van de signalen (kleurcodes en becijferde afwijkingen) op een speciaal scherm
 • De mogelijkheid om gelijktijdige simulaties tussen de verschillende codes APR (15, 28, 31) te creëren
 • De mogelijke opvolging van sommige verblijven of sommige eenheden of sommige artsen in het bijzonder
 • Het ophalen van de gecodeerde gegevens in VLD.Web

De secundaire winsten

 • Een grotere nauwkeurigheid van de verstrekte geneeskundige gegevens: beter codering van de informaties van de patiënt dankzij de reflectie gebaseerd op de zorgvuldige analyse van de verschillende ingewikkelde klinische gevallen.
 • Een medische betrokkenheid georiënteerd naar een dynamische en collegiale reflectie betreffende de praktijken en de financiering van het ziekenhuis.
 • Een reflectie over de algemene organisatie van het ziekenhuis: aantal-verdeling en bezetting van de chronische bedden, dynamica van de interne transferten tussen diensten, belang van de vroege multidisciplinariteit, ...
Om meer te weten

Avenue de la Closeraie, 5

4000 Rocourt

Tél. : +32 4 224 94 10

Fax : +32 4 224 94 39

Mail : infocca@ccabe.com

Onze voordelen
 1. Snelle installatie
 2. Project van opleiding van de gebruikers op 3 halve dagen
 3. Mogelijkheid om het VLD.Web-proces in te gaan door het beheer van enkele bedden van de instelling of de hele capaciteit van de instelling.
 4. Online werken op basis van de meest huidige gegevens van uw verblijven
 5. Encodage via 3M ou dans DSJ.Web
 6. Simulatie van de mogelijke bijzondere situaties
 7. Creatie van gelijktijdige simulaties van de theoretische verblijfsduur in APR-15 en APR-28
 8. Begeleidingsmogelijkheid van het proces door onze medewerkers
 9. Jaarlijkse user's-club
Onze functionele troeven
 1. Een web-based-software, eenvoudig en snel te implementeren.
 2. Een toegankelijke toepassing, volgens de wens van de instelling, voor de verantwoordelijken en de MZG-inbrengers en/of voor de artsen verantwoordelijk van de patiënten en/of voor de directie en/of voor de verantwoordelijken van de interne transferten, ...
 3. Een codering van de geneeskundige gegevens
 • die beroep kan doen op de 3M-interface voor de inbrengers gewend aan dit toepassing
 • en/of die onmiddellijk in VLD.web mogelijk is: per code, per sleutelwoord, per ophaling van chronische codes bij terugkerende patiënten, per codering van de codes dankzij specifieke filters die door de instelling gecreëerd werden.

Onze producten stellen u al meer
dan 20 jaar tevreden