Primaire tabs

De software van beheer van de afschrijvingen
Présentation globale

De software AdM Amo heeft als doel de gebruikers toe te laten om de afschrijvingen in hun geheel te beheren.

De toepassing AdM Amo kan op drie manieren gebruikt worden:

  • zonder enigie band met de boekhouding
  • met band boekhouding AS/400
  • met band boekhouding PC

Bij de installatie van de software, is het mogelijk om de gegevens van de bestaande bronnen te recupereren.

Werking

De software AdM Amo stelt drie afschrijvingssoorten voor:

  • Lineair: hetzelfde percentage per jaar, tijdens de voorziene duur, berekend op de aanschaffingswaarde van het goed.
  • Degressief: het dubbele van het percentage, tijdens de eerste jaren, berekend op de residuele waarde van het goed.  Wanneer de waarde van de afschrijving in lineair interessanter wordt, komt men terug naar het lineair.
  • specifieke %: invoering van specifieke percentages per jaar.  Men zal een specifieke lineaire afschrijving voor elk jaar overwegen.  Op het niveau van de signaletiek van de goederen, laat deze signaletiek toe aan de gebruiker fictieve goederen te coderen teneinde projecties in de toekomst te verwezenlijken.
Om meer te weten

Avenue de la Closeraie, 5

4000 Rocourt

Tél. : +32 4 224 94 10

Fax : +32 4 224 94 39

Mail : infocca@ccabe.com

Onze voordelen

AdM Amo bezit talrijke troeven en voordelen:

  • de mogelijkheid om de situatie van de afschrijvingen via een gedetailleerde lijst (detail goed per goed) of via een samenvattende lijst af te drukken (cumulatie per soort goed - per afschrijvingsrekening)
  • projectiemogelijkheid: het doel van dit resultaat is om een situatie in de toekomst te bekomen door de verschillende afschrijvingen te voorzien die normaal in de boeken opgenomen zouden moeten worden.
  • Mogelijkheid om de overzichten van de jaarlijkse investeringen af te drukken, d.w.z. de aankopen, de leasing overdrachten, de dienstenoverdrachten en de jaarlijkse cessies.
  • Eenvoud in het beheer van de dienstenoverdrachten, van het intrekken van goederen.

De zeer soepele interface met de verschillende externe modules (boekhouding, economaat).

Onze doelstellingen

De software AdM Amo werd ontwikkeld met de bezorgdheid om het werk van de gebruiker te vergemakkellijken, om de nutteloze handelingen zoveel mogelijk te vermijden en om een maximum aan informatie in slechts één blik te verkrijgen door aangename en gebruiksvriendelijke schermen te behouden.

Wij zijn eveneens bijzonder attent voor de veiligheid van uw gegevens:

Het is onmogelijk om een goed af te schaffen waarvoor men reeds afschrijvingen heeft uitgevoerd.

Een ander veiligheidssysteem regelt de toegang tot de programma's volgens de gebruiker (profiel beheerder of gebruiker).

Onze producten stellen u al meer
dan 20 jaar tevreden