Primaire tabs

De software van beheer van de administratieve- en facturatiegegevens / De software voor het beheer van uw administratieve en facturatiegegevens
Présentation globale

G-BITS OPN/FAC

G-BITS OPN/FAC maakt het mogelijk voor de instellingen om hun evolutie te volgen op basis van 3 pijlers: De software stelt u in staat om deze gegevens te analyseren, te cross-checken en de evolutie ervan te volgen.

De software laat u toe om deze gegevens te analyseren, ze overeen te stemmen en hun evolutie te volgen.

De opnames

De module OPN-FAC laat u toe om twee grote analyse-assen te koppelen :

 • De administratieve gegevens van de opnames en transfers van de patiënten.
 • De opvolging door de beheerders van de aantallen en bedragen van de gefactureerde dagen per bedindex.

Functies

 • Opvolging van de ziekenhuisopnames
 • Opvolging van de spoedgevallen
 • Opvolging van de facturatietermijnen
 • Afkomst van de patïenten

DE GENEESMIDDELEN EN FORFAITARISERING

G-BITS OPN/FAC laat u twee aanpakken toe op het niveau van de geneesmiddelen:

 • Beheersing van de dekking door het pakket
 • Anticipatie in vergelijking van de bekende nationale gemiddelden

De informaties zijn eveneens beschikbaar op basis van interne analyse-assen: diensten, zorgeenheden, voorschrijvers.

Functies

 • Opvolging van de dekking van de geneesmiddelen inbegrepen in het forfait door het forfait
 • Vergelijking van de gemiddelden intern aan de nationale referenties

De prestaties & honoraria

Als meervoudige informatiebron biedt de facturatie van de diensten de manager de mogelijkheid om snel een beeld te krijgen van de activiteit in het ziekenhuis.

De software omvat gegevens van raadplegingen tot diensten, waaronder de operatiekamer.

Functies

 • Follow-up van gefactureerde bedragen
 • Follow-up van de facturatietermijnen
Om meer te weten

Avenue de la Closeraie, 5

4000 Rocourt

Tél. : +32 4 224 94 10

Fax : +32 4 224 94 39

Mail : infocca@ccabe.com

Onze voordelen
 • Een eenvoudige en gebruiksvriendelijke web-interface
 • Gemakkelijk van gebruik en van aanpassing van de gegevens voor de gebruiker
 • Flexibiliteit
 • Snelheid van weergave en exploitatie van de resultaten
 • Ophaling van de resultaten in verschillende media
Ziekenhuis-kostenraming

Verenigd de facturatie aan de patiënten van de dagen, geneesmiddelen, prestaties en zelfs diverse kosten, de ziekenhuis-kostenraming laat voor de selectie van medische of chirurgische akte een productie toe van totale bedragen gefactureerd aan de patiënten per verblijf, per kamertype en per verzekeringstype.  De gemiddelde, de mediaan en de percentielen 25 en 75 laten toe om een heldere aanpak te hebben op de verdeling van de gefactureerde bedragen op de gekozen periode door de gebruiker.

Onze producten stellen u al meer
dan 20 jaar tevreden