Primaire tabs

De software van beheer van uw economaat
Présentation globale

ECO+

De ECO+ toepassing werd ontworpen teneinde het dagelijkse beheer van de voorraden en aankopen te vergemakkelijken, inbegrepen de interne verdeling van de producten.

ECO+ laat evengoed het beheer van de producten die regelmatig gebruikt worden in de verschillende diensten van de instelling toe, als het beheer van goederen onderhevig aan afschrijvingen.  Hiertoe articuleert ECO+ zich in twee grote modules.

Om meer te weten

Avenue de la Closeraie, 5

4000 Rocourt

Tél. : +32 4 224 94 10

Fax : +32 4 224 94 39

Mail : infocca@ccabe.com

Module van productenbeheer

Vanaf de prijzenaanvragen, via de bestellingen aan de leveranciers en de verdelingen aan de diensten, tot de periodieke inventarissen, laat ECO+ toe om het complete beheer van de voorraden van alle producten die regelmatig gebruikt worden voor de verschillende diensten van de instelling.

Op het moment van de definitie van het product, selecteert de gebruiker de fundamentele parameters voor zijn beheer:

  • type opslag (4 mogelijkheden: gecentraliseerd, verplaatst, gecombineerd of niet opgeslagen),
  • als het product onderworpen is aan de traceerbaarheid en aan welke type traceerbaarheid (per lotnummer of reeksnummer),
  • als het product van een ander product afgeleid wordt.  Voorbeeld: het primaire besteld aan de leverancier = A4 papier, de derivaten die aan de diensten worden uitgereikt = formulieren, hoofdingpapier, enz.)
  • enz.

Een beheer van de gehele bestellingstructuur, ofwel vanaf de oprichting van de bestelling tot de ontvangst van de factuur of kredietnota, is aangemaakt vanaf één enkele codering, welke kan vergemakkelijkt worden door de automatische generatie van de bestellingen gebaseerd op een beheer van drempel en maximum en minimum-voorraad.

Op het niveau van de verdelingen aan de diensten, kunnen verdelingsplannen voor elke deinst beheerd worden.  Zij vergemakkelijken de codering van de bestellingen door de aankoopdienst.  Zij kunnen eveneens door de diensten bij een verlichte versie van de toepassing gebruikt worden.  Deze laat hen toe om hun producten op electronische wijze te bestellen, maar eveneens om bestellingsvoorstellen in te dienen, om verbruiksstatistieken te raadplegen en om hun inventarissen te beheren.

Verschillende acties zijn nog door het gebruik van streepjescodes vergemakkellijkt.

Module van beheer van het materiële park

Deze ECO+ module maakt het mogelijk om alle goederen onderhevig aan afschrijvingen maar ook al degenen waarvoor u enkel de garantieperiodes wenst te beheren.

Zoals in de module van de producten van ECO+, kan men hier de prijzenaanvragen, de bestellingen aan de leveranciers, de verenigde facturen beheren en deze informatie naar de boekhouding en een software van afschrijvingen verzenden.

Bovendien kan de gebruiker op het niveau van de bestellingen het type materiaal dat hij wenst verkrijgen kiezen: een goed, een reeks goederen dat men als één entiteit of optie voor een bestelde goed of reeds bestaande in het park, beheren.  De eigen fiche van het ontvangen materiaal is automatisch gecreëerd.

ECO+ beheert eveneens de overdrachten van goederen van een diens naar de andere en dus, de boekingsperiodes op de verschillende kostenplaatsen.  Deze informatie kan eveneens naar een software van afschrijvingen verzonden worden.

Onze producten stellen u al meer
dan 20 jaar tevreden
 

Klanten die deze software gebruiken