Primaire tabs

De software voor het berekenen van de kostprijs van de "opname" dagen van het ziekenhuis
Présentation globale

AdM DDL

De toepassing 'BEDDENLAKEN' is een programma dat toelaat een document aan te maken dat de kostprijs berekent van de 'opname' dagen van het ziekenhuis.

AdM DDL is een werktuig voor het beheer van boekhoudings- en financiële gegevens die de mogelijkheid geeft om resultaten te simuleren.  Om dit te doen, worden de geïmporteerde gegevens (automatisch of manueel) beheerd teneinde EXCEL-tabellen te creëren.

De verschillende tabellen zijn volledig aanpasbaar en maken het gebruik van de resultaten veel meer dynamischer.

 

De kolommen

De kolommen van de DDL vertegenwoordigen de verschillende kostenplaatsen:

  • De te verdelen kostenplaatsen: Omvat de gemeenschappelijke kosten aan het geheel van het ziekenhuis.
  • De aanhangende kostenplaatsen: Omvat de kosten waarvoor het belangrijk is om de juiste kostprijs te weten, maar die over de definitieve kostenplaatsen verdeeld zullen worden.
  • Definitieve kostenplaatsen: Omvat de ziekenhuisdiensten voor de welke de kostprijs per opnamedag berekend zal worden, de medische-technische diensten, de consultatie en de apotheek, en de niet-verzorgende activiteiten.

De lijnen

De lijnen van AdM DDL vertegenwoordigen de verschillende bestanddelen van de kosten.

Eerst worden de personeelskosten van de verschillende kostenplaatsen ingegeven.

Vervolgens, geven wij de kosten in anders dan de personeelskosten en die ofwel de te verdelen kostenplaatsen ofwel onmiddellijk de definitieve kostenplaatsen betreffen.

De volgende lijn dient voor het invullen van de inkomsten die af te trekken zijn van de uitgaven.

Tenslotte komen de gemeenschappelijke kosten, te verdelen onder elke medische dienst en onder elke dienst die onder de dagprijs vallen.

Om meer te weten

Avenue de la Closeraie, 5

4000 Rocourt

Tél. : +32 4 224 94 10

Fax : +32 4 224 94 39

Mail : infocca@ccabe.com

Onze voordelen
  • Kolommen en lijnen naar wens aanpasbaar (onbeperkt aantal zichten van de algemene en analytische rekeningnen)
  • Invoegen van totalen op verschillende niveaus (kolommen en lijnen van de tabellen)
  • Aanpasbare selectie van de verdelingsleutels.
  • Simulatie en reële berekening in de EXCEL tabel - Formules bewaard met het document
  • Gebruiksgemak van de grafische schermen
Nos fonctionnalités

Onze producten stellen u al meer
dan 20 jaar tevreden