Primaire tabs

De simulatie van de theoretische verblijfsduren in real time via het web
Présentation globale

DSJ.web

Het hoofddoel van VLD.Web is het in kaart brengen van :

 • de werkelijke verblijfsduur van uw patiënten,
 • en de verblijfsduur die theoretisch gerechtvaardigd is op grond van hun medische profiel (M.Z.G.).

Zo maakt VLD.Web het mogelijk om de kloof tussen de theoretische duur van het verblijf van elke patiënt en zijn of haar werkelijke tijd in de instelling te meten en te anticiperen.

Onze prioriteit is dus het optimaliseren van uw ziekenhuiscapaciteiten dankzij de simulatie, in real time, van de theoretische verblijfsduren, rekening houdend met:

 • de redenen voor de opname van de patiënt,
 • en hun medische vooruitgang tijdens hun verblijf.

De onmiddellijke impacten

 • Werken aan actuele en actualiseerbare gegevens volgens de evolutie van de patiënt
 • De opvolging van de patiënten volgens verschillende filters die als "favorieten" kunnen worden opgeslagen
 • Een simulatie van de duur van het verblijf, eventueel rekening houdend met de specifieke situatie van uw patiënt.
 • Het raadplegen van meldingen (kleurcodes en numerieke afwijkingen)
 • De mogelijkheid om gelijktijdige simulaties te maken tussen verschillende APR-codes (15, 28, 31)
 • De mogelijkheid tot het opvolgen van bepaalde verblijven of bepaalde eenheden of bepaalde artsen
 • Herstel van in DSJ.Web gecodeerde gegevens

SECUNDAIRE VOORDELEN

 • Een grotere nauwkeurigheid van de verstrekte geneeskundige gegevens: beter codering van de informaties van de patiënt dankzij de reflectie gebaseerd op de zorgvuldige analyse van de verschillende ingewikkelde klinische gevallen.
 • Een medische betrokkenheid gericht op een dynamische en collegiale reflectie over ziekenhuispraktijken en financiering
 • Een reflectie over de algemene organisatie van het ziekenhuis: aantal, verdeling en bezetting van chronische bedden, dynamiek van interne transfers tussen afdelingen, het belang van vroege multidisciplinariteit, enz...
Om meer te weten

Avenue de la Closeraie, 5

4000 Rocourt

Tél. : +32 4 224 94 10

Fax : +32 4 224 94 39

Mail : infocca@ccabe.com

Onze voordelen
 1. Snelle installatie
 2. Start van het project en de opleiding van de gebruikers gedurende 3 halve dagen
 3. Mogelijkheid om het VLD.Web-proces
 4. Online werken op basis van de meest huidige gegevens van uw verblijven
 5. Codering via 3M of in VLD.Web
 6. Het simuleren van potentiële bijzondere situaties
 7. Aanmaken van gelijktijdige simulaties van de theoretische verblijfsduur in APR-15 en APR-28
 8. Begeleidingsmogelijkheid van het proces door onze medewerkers
 9. Jaarlijkse user's-club
Onze functionele troeven
 1. Webgebaseerde software, eenvoudig en snel te implementeren
 2. Een toegankelijke toepassing, volgens de wens van de instelling, voor de verantwoordelijken en de MZG-inbrengers en/of voor de artsen verantwoordelijk van de patiënten en/of voor de directie en/of voor de verantwoordelijken van de interne transferten, ...
 3. Een codering van medische gegevens
 • die de 3M-interface kan gebruiken voor de encoders die voor deze toepassing worden gebruikt
 • en/of die onmiddellijk in VLD.web mogelijk is: per code, per sleutelwoord, per ophaling van chronische codes bij terugkerende patiënten, per codering van de codes dankzij specifieke filters die door de instelling gecreëerd werden.

Onze producten stellen u al meer
dan 20 jaar tevreden