Primaire tabs

Software voor de analyse van bezettingsgraden, overuren en onregelmatige uren
Présentation globale

Overuren

De Belgische regelgeving inzake arbeidstijden is zeer complex en het is niet altijd eenvoudig om statistieken over deze uren te maken.
C-Consult advice heeft de software G-TRAV ontwikkeld om u in staat te stellen de werktijden van uw personeel te analyseren.

G-TRAV

De verschillende tabellen in G-TRAV geven u de mogelijkheid om overuren en onregelmatige uren per afdeling, per type personeel, maar ook per personeelscategorie, leeftijd, anciënniteit en geslacht te visualiseren.
De software maakt het ook mogelijk om de overuren per kwartaal te bekijken en ook de gerecupereerde en betaalde uren te bekijken.
G-TRAV wordt ingezet met behulp van QlikView-technologie die een snelle data-integratie en snelle, efficiënte reactietijden mogelijk maakt.

Om meer te weten

Avenue de la Closeraie, 5

4000 Rocourt

Tél. : +32 4 224 94 10

Fax : +32 4 224 94 39

Mail : infocca@ccabe.com

Onze voordelen
  • Eenvoudige en gebruiksvriendelijke webinterface
  • Gebruiksgemak en aanpassing van de gegevens voor de gebruiker
  • Flexibiliteit
  • Snelle weergave en exploitatie van de resultaten
  • Herstel van resultaten in verschillende media
Onze functies

1. MAIN SCREEN

Dit scherm geeft u het aantal overuren per persoon en het percentage overuren.

2. WERKFORITEIT

Dit scherm bevat informatie over de bezettingsgraad van de werknemers en stelt u in staat om de bezettingsgraad te controleren op basis van de status van de werknemer.

3. GEWERKTE TIJD EN HERSTELDE TIJD

Dit tabblad geeft de vervaldag en de werkelijke tijd van de werknemers weer. Hier vindt u ook statistieken over betaalde overuren.

4. ONREGELMATIGE UREN

Hier kunt u de tijden zien die gekoppeld zijn aan toeslagcodes. Dit maakt het mogelijk om onregelmatige gewerkte uren per status en personeelscategorie te bekijken.

5. REFERENTIEPLAN

Dit scherm geeft de referentieplannen weer die zijn opgeslagen in EC-PEP.

6. KWARTAALBALANS

Hier worden twee tabellen weergegeven, waarvan de ene de overuren van voltijdse werknemers toont en de andere de overuren van deeltijdse werknemers tijdens een referentieperiode van 13 weken.

7. VERBAND TUSSEN ZIEKTE EN OVERWERK

Met dit tabblad kunt u de relatie tussen ziekte en overuren bekijken per dienst. Hiermee kunnen we zien of de overuren van een afdeling toenemen in overeenstemming met het ziekteverzuimpercentage.

8. POPULATIE

Dit scherm geeft statistieken over overuren en onregelmatige werkuren volgens de leeftijd, het geslacht, de senioriteit en de status van de werknemers.

Onze producten stellen u al meer
dan 20 jaar tevreden