Primaire tabs

De reken- en simulatietool voor uw NRG's (DI-RHM)
Présentation globale

De NRG-calculator is een webapplicatie die via een URL op een veilige manier toegankelijk is.

Vanaf het moment dat de DI-RHMM's gecodeerd zijn, helpt de NRG-calculator uw instelling bij het verbeteren van de aanvullende B2-financiering, door het vroegtijdig opsporen van zorg episodes die niet meer gefinancierd worden.

De NRG-calculator integreert hiervoor de DI-RHM-terminologie en de door het Ministerie van Volksgezondheid opgelegde rekenregels.

De NRG-calculator voert de berekeningen uit volgens de laatste geldende FOD-referenties, maar maakt het ook mogelijk om de NRG-resultaten te berekenen op basis van de FOD-referenties van voorgaande jaren.

Integreer de HMR-RHI-scans van uw verpleegkundigen in de NRG-calculator, voer diverse simulaties uit en kom tot de meest geschikte NRG.

Om meer te weten

Avenue de la Closeraie, 5

4000 Rocourt

Tél. : +32 4 224 94 10

Fax : +32 4 224 94 39

Mail : infocca@ccabe.com

Sterke punten
  • Bereken de NRG's
  • Het ontcijferen van de resultaten
  • Inzicht in de situatie
  • Diverse coderings situaties simuleren
  • Het aantal NRG-punten voorspellen
  • Ingrijpen om de financiering te verbeteren
Dankzij de NRG-calculator kunt u
  • Om 100% van uw DI-RHM's te sorteren zodra ze gecodeerd zijn;
  • Het begrijpen van de toewijzing van een NRG aan een zorgepisode;
  • Vroegtijdige anticipatie op de profielen van NRG, die de bron zijn van de aanvullende B2-financiering;
  • Om de invloed van het scoren van bepaalde items op het NRG-resultaat te testen.

Onze producten stellen u al meer
dan 20 jaar tevreden